Chains 鏈
類別的其它廣告 賣家的其它廣告 聯絡賣家 推薦給朋友 Print

« 上一頁

下一頁 »

^新^ 9,10速鏈條快拆扣+.

簡介:
100%荃新

*沒有包裝
*9速扣可裝在7,8,9速鏈條上
*10速扣只可裝在10速鏈條上
*15元1套/25元2套
-----------------------------------------
WhatApp:9518 3451*阿何*(早9-晚11)

***只接聽WhatApp電話***

一般內容:

賣家: Ah Ho~配件 (1.8 / # 204) 給評分 Ah Ho~配件
電郵: 聯絡賣家

廣告內容

價格(HKD) HK$15.00/套$25.00/2套(特價)不二
廣告編號: 1336563
瀏覽次數:267
到期日期: 2024.02.04 (還有 -25 日)
加入日期: 2023.12.06
評分 (已收到 0 投票) 給評分
搜尋